Uživatelská dohoda

Definice

"Majitel" - Editorial goodfood.expertexpro.com/cs/.

„Web“ je internetový projekt vlastníka: „goodfood.expertexpro.com/cs/"- informační portál dostupný na https://goodfood.expertexpro.com/cs/.

„Uživatel“ - znamená jakoukoli osobu, která kontaktuje, spojuje nebo asistuje jakékoli třetí straně při získávání přístupu k jakýmkoli druhům informací nebo informacím, které jsou zveřejněny na Stránce vlastníka, jakož i související s odkazy uvedenými na Stránkách, staženými ze stránek nebo obdrženými přístupem na web.

Obecná ustanovení

Tato Smlouva o užívání Stránky (dále jen „Smlouva“) je uzavřena mezi Majitelem a jakýmkoli Uživatelem. Odkaz na jakoukoli část stránky, jakož i umístění odkazů na ni, citace a dotisk materiálů na webu, znamenají právně závazný souhlas uživatele s dodržováním podmínek a ustanovení této dohody. Majitel a uživatel jsou společně označováni jako „strany“.

Omezení odpovědnosti

  1. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že web používá na své vlastní riziko. Léky, informační materiály o jejich použití, prezentované na Stránkách, slouží pouze pro seznámení a nemohou sloužit jako vodítko pro samoléčení a léčení a mohou být použity výhradně pod lékařským dohledem.
  2. Správa webu neodpovídá za možné poškození vašeho zdraví, nezávislé ošetření prováděné podle doporučení uvedených na Stránce. Uživatel je plně odpovědný za jakýkoli nesprávný výklad, který může vzniknout v důsledku prohlížení, čtení nebo kopírování materiálů obsažených na Stránce, a proto za použití uvedených materiálů nemůže být odpovědná žádná právnická nebo fyzická osoba. Za žádných okolností nesou odpovědnost za důsledky, které přímo nebo nepřímo znamenají použití informací zveřejněných na tomto webu, vlastníka stránek a jsou základem pro jejich stíhání.
  3. Správa Stránek ani její partneři nebo zaměstnanci nezaručují nepřetržitý a bezchybný provoz Stránek; nezaručují ani to, že to budou jak výsledky získané během používání stránky, tak správnost a použitelnost jejích materiálů.

Změny v obsahu stránek

Všechny informace a materiály zveřejněné na tomto webu jsou prezentovány bez záruky, že nemohou obsahovat chyby. Majitel stránek má právo kdykoli bez předchozího oznámení takových změn změnit informace a materiály zveřejněné na těchto stránkách.

Ochranné známky

Registrované ochranné známky a ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků.

Změna podmínek

Tato dohoda není smlouvou. Majitel stránek si vyhrazuje právo tuto smlouvu změnit a zavést novou. Tyto změny se projeví od okamžiku, kdy jsou zveřejněny na Stránkách. Používání materiálů stránek uživatelem po změně smlouvy automaticky znamená jejich přijetí.

Zanechat komentář

Zelenina

Ovoce

Bobule